Yvonne van Genugten, directeur IHC

Een jaar van flink doorpakken

‘Voor het IHC was 2018 een bewogen jaar, dat vooral in het teken heeft gestaan van vernieuwing. We hebben amper tijd gehad om even bij te komen van onze verhuizing van Arnhem naar Den Haag: voor we het goed en wel wisten zaten we middenin de subsidieaanvragen, financieringen, bouwtekeningen, vergunningen en plannen in de aanloop naar de opening van Museum Sophiahof: Van Indië tot Nu. Daar kwam heel wat bij kijken. Niet alleen moesten we plannen maken en bedenken en organiseren hoe deze centrale herinnerings- en ontmoetingsplek voor de Indische en Molukse gemeenschap er organisatorisch en inhoudelijk uit zou moeten komen te zien, vanaf november 2018 zaten we ook fysiek middenin de verbouwing van het pand, hetgeen gepaard ging met een hoop stof, zagen, boren en timmeren. Dat was niet altijd even bevorderlijk voor een optimale werkfocus, en vroeg soms om een lange adem, maar uiteindelijk is het gelukkig allemaal helemaal goed gekomen en zijn we heel trots op en blij met het mooie eindresultaat.’ 

Zaaien & oogsten

‘Voor je kunt oogsten, moet je zaaien. Het jaar 2018 was voor het IHC duidelijk een jaar van zaaien. Aan de ‘voorkant’ leek er voor buitenstaanders misschien niet zo heel veel gaande, maar achter de schermen hebben we met ons kleine team en onze samenwerkingspartners hard gewerkt aan het opzetten en realiseren van verschillende grotere projecten. Zo ontvingen we in 2018 subsidie voor ‘350.000 Mensen Kwamen Overzee’, een project waarbij de verhalen van de Indische repatriëring centraal staan en worden verbonden aan een breed en divers publiek. In 2018 en 2019 werkten en werken we aan de voorbereiding en realisering hiervan, in 2020 zullen we het eindresultaat van dit project aan u presenteren via onder meer eigentijdse publieksprogrammeringen, online campagnes en educatie. Het groene licht voor het project ‘Indië in Multiperspectief’ stelt ons in staat om op het gebied van educatie verschillende deelprojecten te realiseren, waarmee we de doelstelling van het IHC uitdragen: het waarborgen, herinneren en doorvertellen van de Indische geschiedenis aan generaties van nu.’

‘2018 was een jaar van poekoel teroes’

Mooi en memorabel jaar

‘Na ruim anderhalf jaar in Den Haag, merken we dat we hier als IHC echt op onze plek zitten. Den Haag is niet voor niets de Weduwe van Indië: we hebben ervaren dat het IHC hier een groot draagvlak heeft. We hebben veel fijne nieuwe contacten op kunnen doen, en mensen zijn geïnteresseerd in ons. In Den Haag en met de opening van Museum Sophiahof hopen we als IHC straks een kwartiermaker te kunnen zijn voor en met onze samenwerkingspartners in de collectieve erkenning, en een centrale en nationale herinnerings- en ontmoetingsplek te kunnen vormen, waarbij mensen ons museum kunnen bezoeken en binnen kunnen wandelen voor een kop koffie met spekkoek en zich via gesprekken, ontmoetingen en zeker ook onze publieksprogrammering kunnen verbinden met elkaar en deze geschiedenis. Binnen de Indische en Molukse gemeenschap is die verbinding en samenwerking niet altijd even vanzelfsprekend, en juist dat maakt het zo bijzonder dat deze plek er straks is. Hier kunnen echt hele mooie dingen ontstaan.’ 

U bent hier