30 dagen op zee

Na in 2017 met vooronderzoek en voorbereidingen met diverse samenwerkingspartners bezig geweest te zijn – Stichting Pelita, Het Nederlandse Rode Kruis, de Indische Genealogische Vereniging, Het Maritiem Museum Rotterdam, het Nationaal Archief, het NIOD en de heren H. Beekhuis en H. van Oosten –, is het IHC begin 2018 gestart met de realisatie van de website van het Kenniscentrum Repatriëring. 

Via de website ’30 dagen op zee’, die via een computer, tablet of smartphone en ook via een museumtafel in het te openen Museum Sophiahof te raadplegen zal zijn, kunnen bezoekers interactief en laagdrempelig informatie vinden en toevoegen over de naoorlogse repatriëring van de Indische gemeenschap. Ook zullen de passagierslijsten van de repatriëringsschepen en -vliegtuigen voor het eerst op één plaats te raadplegen zijn via de online Collectie Repatriëringslijsten.

Projectleider Margareth Leidelmeijer werkte aan het ontwikkelen van content voor de website: ze deed onderzoek naar de repatriëring en verzamelde persoonlijke verhalen, die op de website een indruk zullen geven van hoe de reis verliep en hoe die beleefd werd door repatrianten. Ook wil ’30 dagen op zee’ vertellen wie deze repatrianten waren en hoe en waarom ze naar Nederland kwamen. Uit het bestaande beeldmateriaal van de Collectie van het Maritiem Museum Rotterdam werden 180 foto’s geselecteerd en beschreven, om de repatriëring letterlijk in beeld te kunnen brengen.

De passagierslijsten – veelal op papier – worden digitaal deels ontsloten door het vrijwilligersproject Vele Handen, waarbij mensen zich kunnen aanmelden om deze gegevens in te voeren.

De website ’30 dagen op zee’ gaat in de zomer van 2019 online.

U bent hier