Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) Jaarverslag 2018

Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) wil de herinnering aan gebeurtenissen vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië levend houden en de betekenis daarvan voor het heden duiden. Anno 2018 is er in Nederland nog steeds een gebrek aan algemene kennis over dit zo wezenlijke onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Bredere bekendheid met de Indische geschiedenis leidt tot een beter begrip van actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die verwant zijn aan deze historie. Dat is de visie van het IHC, dat zichzelf tot taak heeft gesteld om het Indische verhaal voor de toekomst te waarborgen. Het Indisch Herinneringscentrum vormt op die manier het Indisch geheugen voor de toekomst.

Het IHC brengt de Indische geschiedenis op eigentijdse wijze onder de aandacht: middels landelijke programmering, online campagnes, educatie, projecten en tentoonstellingen. Mede dankzij structurele steun van het Ministerie van VWS en het vfonds kunnen we al deze activiteiten ontplooien.

Het online jaarverslag vormt een overzicht en verslag van wat het Indisch Herinneringscentrum in 2018 heeft bereikt en gerealiseerd. Lees in de volgende hoofdstukken wat wij per onderdeel hebben bereikt om onze doelstellingen te behalen.